Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

OPIS PROGRAMA

ŠIFARNICI

Partneri – dodavanje ili uređivanje partnera za R1 ili dobavljača 

Roba i usluge – dodavanje ili uređivanje prodajnih artikala 

Gradovi – popis gradova i uređivanje istih 

Skladišta – dodavanje ili uređivanje skladišta 

Blagajne – dodavanje ili uređivanje blagajne, mogućnost više blagajni u jednoj poslovnici 

Dućani- dodavanje ili uređivanje poslovnice, mogućnost za tvrtke koje imaju više poslovnica 

Zaposlenici – dodavanje ili uređivanje zaposlenika, njihovih dopuštenja 

Države – dodavanje ili uređivanje novih ili postojećih država 

Žiro računi – dodavanje ili uređivanje žiro računa tvrtke koji se ispisuje na računu ili R1 računu 

Proizvođači – dodavanje ili uređivanje proizvođača nekog proizvoda ili usluge

Grupe proizvoda – dodavanje ili uređivanje grupe proizvoda za početni ekran prodaje 

Stope porezna- dodavanje ili uređivanje poreza koji mogu biti različiti za neke kategorije proizvoda 

Načini plaćanja – dodavanje ili uređivanje vrste plaćanja, kartice, ček, novčanice i sl.

Valute – dodavanje ili uređivanje vrste valuta, (EUR, CHF, USD i sl.)

Podgrupa – dodavanje ili uređivanje podgrupe za glavne grupe proizvoda

Uvoz u program – uvoz podataka iz Excela u program artikli

Izvoz iz programa – izvoz podataka iz programa u Excel

Popis artikala i usluga – ispis prodajnih artikala na A4 printer (cjenik)

Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla

MALOPRODAJA

Kasa – Prozor prodaje 

Avansno plaćanje – dokument za fiskalizaciju pologa ili predujma za neki artikl (poslije potrebno stornirati predujam ili avans)

Pregled svih računa – pregled svih izdanih računa u kojem se vidi broj ispisa računa, stornirani računi, iznos, mogućnost ispisa R i običnih računa na A4 printer 

ISPIS

Sveukupni promet – izvješće u kojem se prikazuju svi prodani artikli po računima  za određeno razdoblje 

Promet kase –  izvješće u kojem se samo financijski ispis prometa

Promet po računima – Ispis podaje po svakom računu

Promet kase po danima – izvještaj koji prikazuje prodaju po danima, obično se koristi za knjigovodstva za slanje mjesečnih izvještaja prodaje

Neuspjele transakcije fiskalizacije – ako u ovom izvješću postoje stavke nefiskaliziranih računa treba pritisnuti Fiskaliziraj, kako bi se naknadno fiskalizirali računi

Poslovni prostor – od 1.7.2017. se ne koristi više pošto se poslovni prostor od tog datuma šalje isključivo preko e-porezne ili ako korisnik nema e-poreznu predaje na šalteru u najbližoj poreznoj upravi

Prodaja paragon – prodaja u kojoj ne trebaju biti definirani prethodno prodajni artikli, nego se ručno unose svaki posebno, ne pohranjuju se u artiklima nego se generira jedinstvena šifra sam za taj račun

Smjene zaposlenika – izvješće koje prokazuje smjene zaposlenika, trajanje i iznos te blagajnički polog

Blagajnički izvještaj – izvješće u kojem se prati promet gotovine u blagajni

Kartice kupca – posebni izvještaj za praćenje kupca po kartici (magnetska kartica, nagrađivanje kupaca)

POSTAVKE
Postavke programa – različite opcije u programu, od odabira certifikata do različitih mogućnosti u prodaji, backup 
 
Fiskalizacija – postavke fiskalizacije (molimo obavezno kontaktirati Code-iT programera)
 
Podaci o tvrtki – upisuju se podaci za ispis računa na A4 i za zaglavlje na malom POS printeru 
 
 
IZLAZNI DOKUMENTI
Izlazne liste –  ispis zbirno na dokumentu za knjigovodstvo (fakture, kalkulacije itd.)
 
Obračun – ispis za knjigovodstvo gdje se odvaja artikl od usluge
 
Knjiga primitaka i izdataka – izvještaj o primicima i izdacima, kompenzaciji i slično
 
Promet kase po fakturama – ispis prometa po fakturama
 
Ulaz/izlaz roba – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe
 
Knjiga ulaza i izlaza – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe
 
Dugovanja partnera (salda konto) – praćenje neplaćenih računa (faktura), mogućnost ispisa kartice partnera sa otvorenim fakturama, spremanje u pdf ili ispis
 
Prodajne statistike – izvještaj koji pokazuje prodajne statistike artikala i posebno usluga
 
Popis kupljene robe prema partneru – izvještaj popisa kupljene robe prema dobavljaču
 
Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla,
 
Prodaja po artiklima – izvještaj prodanim artikla u nekom razdoblju
 
Porez na dohodak, prirez –  izvještaj za knjigovodstvo
 
Kronologija prema partneru i robi za sve godine – izvještaj za sve godine korištenja Program Code-iT prema partneru
 
Knjiga prometa KPR – Knjiga prometa za paušalce
 
Roba na komisiji – pregled stanja robe na komisiji
 
Rekapitulacija radnih naloga – izvještaj na kojem se vide svi radni nalozi napravljeni u nekom razdoblju
 
ROBNO

Faktura – unos transakcijskom računa

Faktura bez robe – unos transakcijskom računa specijalizirani izgled za djelatnosti koje ne koriste

Ponude – unos ponude za kupca

Šprance  – dokument za ispis prodajnih artikala na a6 dokument sa svim podacima o prodajnom artiklu

// web aplikacija

Mobilna i web aplikacija za pregled poslovanja

Pregled u realnom vremenu

Pratite promete, zauzetost stolova i narudžbe s lakoćom, bilo da koristite računalo, tablet ili pametni telefon. 

Uvid u najprodavanije artikle, stanje zaliha te pregled izvještaja i računa nikada nije bio jednostavniji. 

Uz našu platformu, poslovanje postaje učinkovitije, prilagodljivije i pristupačno s svakog uređaja.