OPIS PROGRAMA

✔ Opis: Kasa.hr je proširenje TRGO programa prilagođeno za evidenciju zaposlenika, automobila, stanova ili drugih aspekata prema potrebama korisnika.

✔ Namjena: Namijenjen je firmama koje posluju na stranim tržištima i prate sve bitne informacije za poslovanje.

✔ Dodatne funkcionalnosti: Uključuje remote spajanje na backoffice, mrežni rad, praćenje rokova i obavijesti o isteku dozvola i servisa za zaposlenike i vozila te praćenje smještaja zaposlenika.

✔ Prilagođenost radu: Prilagođen različitim potrebama korisnika i radnim okruženjima, jednostavan za korištenje na svim uređajima.

✔ Izvještaji za kasa.hr: Uključuju izvještaje o istjecanju podataka zaposlenika, automobila, stanova i slično, mjesečne izvještaje poreza, ispis prodaje te pregled skladišta.

 

ŠIFARNICI

Partneri – dodavanje ili uređivanje partnera za R1 ili dobavljača 

Roba i usluge – dodavanje ili uređivanje prodajnih artikala 

Gradovi – popis gradova i uređivanje istih 

Skladišta – dodavanje ili uređivanje skladišta 

Blagajne – dodavanje ili uređivanje blagajne, mogućnost više blagajni u jednoj poslovnici 

Dućani- dodavanje ili uređivanje poslovnice, mogućnost za tvrtke koje imaju više poslovnica 

Zaposlenici – dodavanje ili uređivanje zaposlenika, njihovih dopuštenja 

Države – dodavanje ili uređivanje novih ili postojećih država 

Žiro računi – dodavanje ili uređivanje žiro računa tvrtke koji se ispisuje na računu ili R1 računu 

Proizvođači – dodavanje ili uređivanje proizvođača nekog proizvoda ili usluge

Grupe proizvoda – dodavanje ili uređivanje grupe proizvoda za početni ekran prodaje 

Stope porezna- dodavanje ili uređivanje poreza koji mogu biti različiti za neke kategorije proizvoda 

Načini plaćanja – dodavanje ili uređivanje vrste plaćanja, kartice, ček, novčanice i sl.

Valute – dodavanje ili uređivanje vrste valuta, (EUR, CHF, USD i sl.)

Podgrupa – dodavanje ili uređivanje podgrupe za glavne grupe proizvoda

Uvoz u program – uvoz podataka iz Excela u program artikli

Izvoz iz programa – izvoz podataka iz programa u Excel

Popis artikala i usluga – ispis prodajnih artikala na A4 printer (cjenik)

Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla

ROBNO

Zapisnik o promjeni cijene – dokument kojim se mijenja cijena prodajnih artikala 

Kalkulacije –unos robe na skladište prema nabavnim cijenama, pregled i uređivanje kalkulacija

Inventura – Unos inventure – nova ili uređivanje postojećih inventura

– Sve inventure – pregled inventura 

– Postavi početno stanje po zadnjoj inventuri – postavlja se početno stanje prema zadnjoj inventuri 

MALOPRODAJA

Kasa – Prozor prodaje 

Avansno plaćanje – dokument za fiskalizaciju pologa ili predujma za neki artikl (poslije potrebno stornirati predujam ili avans)

Pregled svih računa – pregled svih izdanih računa u kojem se vidi broj ispisa računa, stornirani računi, iznos, mogućnost ispisa R i običnih računa na A4 printer 

ISPIS

Sveukupni promet – izvješće u kojem se prikazuju svi prodani artikli po računima  za određeno razdoblje 

Promet kase –  izvješće u kojem se samo financijski ispis prometa

Promet po računima – Ispis podaje po svakom računu

Promet kase po danima – izvještaj koji prikazuje prodaju po danima, obično se koristi za knjigovodstva za slanje mjesečnih izvještaja prodaje

Neuspjele transakcije fiskalizacije – ako u ovom izvješću postoje stavke nefiskaliziranih računa treba pritisnuti Fiskaliziraj, kako bi se naknadno fiskalizirali računi

Poslovni prostor – od 1.7.2017. se ne koristi više pošto se poslovni prostor od tog datuma šalje isključivo preko e-porezne ili ako korisnik nema e-poreznu predaje na šalteru u najbližoj poreznoj upravi

Prodaja paragon – prodaja u kojoj ne trebaju biti definirani prethodno prodajni artikli, nego se ručno unose svaki posebno, ne pohranjuju se u artiklima nego se generira jedinstvena šifra sam za taj račun

Smjene zaposlenika – izvješće koje prokazuje smjene zaposlenika, trajanje i iznos te blagajnički polog

Blagajnički izvještaj – izvješće u kojem se prati promet gotovine u blagajni

Kartice kupca – posebni izvještaj za praćenje kupca po kartici (magnetska kartica, nagrađivanje kupaca)

POSTAVKE
Podaci o tvrtki – upisuju se podaci za ispis računa na A4 i za zaglavlje na malom POS printeru 
 
Postavke programa – različite opcije u programu, od odabira certifikata do različitih mogućnosti u prodaji, backup 
 
Aktivnost zaposlenika – izvješće u kojem se vide aktivnosti zaposlenika, šta je tko radio ili mijenjao u dokumentima 
 
Postavke POS opreme – postavke u kojima se odabire printer za ispis računa, njegove mogućnosti, ladica za novac i ostale mogućnosti 
 
Aktivacija dokumenata – pristup imaju zaposlenici tvrtke Code-iT
 
Povijest korištenja dokumenata  – pregled tko je što od zaposlenika radio po različitim dokumentima
 
DODATNE KARAKTERISTIKE EVIDENCIJE
Praćenje zaposlenika, automobila, stanova i/ili drugih parametara
Obavijest o isteku osobne iskaznice, registracije i tehničkog pregleda, najma
Evidencija podataka radi lakšeg poslovanja
Posebno korisno za firme koje rade na stranom tržištu
KARTICA
Kartica robe – kartica stanja pojedinog artikla na skladištima 
Kartica skladišta – kartica kompletnog skladišta trenutnih količina na skladištu 
Faktura – unos transakcijskom računa
Faktura bez robe – unos transakcijskom računa specijalizirani izgled za djelatnosti koje ne koriste skladište ili izdaju fakturu za koju nema ulaz robe (savjetovati se sa knjigovodstvom)
Račun za predujam – unos dobivenog predujma od strane kupaca
Ponude – unos ponude za kupca
Radni nalog – unos normativa za neki proizvod, unos radnog naloga za normativ, servisni radni nalog
Odjava robe – dokument koji se odjavljuje roba sa skladišta (koristi se za komisijsku prodaju robe) 
Ulazne fakture – dokument za unos fakture dobivenih od dobavljača ali i ostalih troškova za kreiranje HUB3 datoteke za plaćanje 
Kalkulacija – dokument za unos robe na skladište (koristi se za cigarete) 
Naljepnice – ispis naljepnica za proizvode ili polične etikete za proizvode koji su ušli po kalkulaciji, promijenili cijenu po zapisniku o promjeni cijene ili ušli na skladište međuskladišnicom
Šprance  – dokument za ispis prodajnih artikala na a6 dokument sa svim podacima o prodajnom artiklu
Početno stanje – dokument kojim se postavlja početno stanje u program
Promjena cijene komadno – dokument kojim se mijenja cijena pojedinačnog proizvoda (razlika jer zapisnik o promjeni cijene mijenja cijene svih proizvoda na skladištu)
Skladište financijsko – izvještaj za knjigovođe o financijskim ulazima izlazima sa pojedinog skladišta
Knjižno odobrenje – dokument kojim se odobrava dodatni rabat kasa konto ako kupac želi neku fakturu prije valute platiti
Knjiga popisa – dokument kojim se prati po ulazima i izlazima financijski
SKLADIŠNI DOKUMENTI

Primke – dokument za ulaz artikala na skladište ali samo količinski, bez cijena (obično se koristi kod zaprimanja na servis od strane kupaca)

Izdatnice – dokument za izlaz artikala sa skladišta

Međuskladišnice – dokument kojim se prebacuje artikl sa jednog skladišta u drugi, može se prebacivati i sa jedne poslovnice u drugu

Otpremnice – dokument kojim se daje neka roba na revers kupcima (skida se sa skladišta roba)

Rekapitulacija, Analitika – izvještaj za knjigovođe o financijskim ulazima izlazima sa pojedinog skladišta

Provjera negativnih stanja – javlja koji su artikli trenutno u negativnom stanju (krivo prodani, ili nije napravljen ulaz robe)

IZLAZNI DOKUMENTI
Izlazne liste –  ispis zbirno na dokumentu za knjigovodstvo (fakture, kalkulacije itd.)
 
Obračun – ispis za knjigovodstvo gdje se odvaja artikl od usluge
 
Knjiga primitaka i izdataka – izvještaj o primicima i izdacima, kompenzaciji i slično
 
Promet kase po fakturama – ispis prometa po fakturama
 
Ulaz/izlaz roba – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe
 
Knjiga ulaza i izlaza – knjigovodstveni dokument za praćenje uzala i izlaza robe
 
Dugovanja partnera (salda konto) – praćenje neplaćenih računa (faktura), mogućnost ispisa kartice partnera sa otvorenim fakturama, spremanje u pdf ili ispis
 
Prodajne statistike – izvještaj koji pokazuje prodajne statistike artikala i posebno usluga
 
Popis kupljene robe prema partneru – izvještaj popisa kupljene robe prema dobavljaču
 
Popis događaja za partnere – praćenje događaja partnera prema vrsti posla,
 
Prodaja po artiklima – izvještaj prodanim artikla u nekom razdoblju
 
Porez na dohodak, prirez –  izvještaj za knjigovodstvo
 
Kronologija prema partneru i robi za sve godine – izvještaj za sve godine korištenja Program Code-iT prema partneru
 
Knjiga prometa KPR – Knjiga prometa za paušalce
 
Roba na komisiji – pregled stanja robe na komisiji
 
Rekapitulacija radnih naloga – izvještaj na kojem se vide svi radni nalozi napravljeni u nekom razdoblju
 
 

PAKET A

12,00 + PDV

Uz paket mjesečnog održavanja vršit ćemo naplatu Backup podataka po cijeni od 2,40€ + PDV mjesečno
  • Brzo i jednostavno postavljanje
  • Remote spajanje
  • Web i mobilna aplikacija (ovisno o kompaktibilnosti programa)
  • Automatski QR code cjenik (ovisno o kompaktibilnosti programa)
  • Bez skladišta
POŠALJI UPIT

PAKET B

24,00 + PDV

Uz paket mjesečnog održavanja vršit ćemo naplatu Backup podataka po cijeni od 2,40€ + PDV mjesečno
  • Brzo i jednostavno postavljanje
  • Remote spajanje
  • Web i mobilna aplikacija (ovisno o kompaktibilnosti programa)
  • Automatski QR code cjenik (ovisno o kompaktibilnosti programa)
  • Sa skladištem
POŠALJI UPIT
// web aplikacija

Mobilna i web aplikacija za pregled poslovanja

Pregled u realnom vremenu

Pratite promete, zauzetost stolova i narudžbe s lakoćom, bilo da koristite računalo, tablet ili pametni telefon. 

Uvid u najprodavanije artikle, stanje zaliha te pregled izvještaja i računa nikada nije bio jednostavniji. 

Uz našu platformu, poslovanje postaje učinkovitije, prilagodljivije i pristupačno s svakog uređaja.